تیم انیمیشن سازی تارا

مستقر در مرکز رشـد

دورهمی مرکز رشدی ها

اعضای تیم انیمیشن سازی تارا

فاطمه باقری
———–
———–
غزل چهرازی
———–
———–
زهرا شاهی
———–
———–
نسرین نادری
———–
———–

مهارت ها و تخصص های ما

به زودی …

طراحی گرافیک ۰
انیمیت ۰
طراحی صحنه ۰