ایمان قربانی

کارگردان انیمیشن ، مدیر عامل شرکت پویانمایی و مدیر تیم انیمیشن سازی تارا

 

در زمینه های زیر دارای سابقه کار و مهارت هستم.

V-Ray in Maya

Boujou Matchmoving

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

FL Studio

Adobe Audition

SpeedTree

Anime Studio

T SW

Allegorithmic Substance Painter

CrazyTalk Animator

Mocha Pro

میزان تسلط در زمینه ها و نرم افزار های حرفه ای انیمیشن سازی

در نرم افزار های تخصصی و مهارت های زیر

ریگ بندی ۰
جلوه های ویژه انیمیشن ۰
نقاشی دستی و دیجیتال پینتینگ ۰
صداگذاری تخصصی انیمیشن ۰
Pixologic ZBrush ۰
Autodesk Maya ۰
Adobe After Effects ۰
RealFlow ۰